Český svaz ochránců přírody Bory ZO 66/02

OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY ?EBEŇ

předseda Pavel Kří? | 1.6.2006 Čt 12:04 | Na?e činnost | | 3071x

5. krajská konference NNO kraje Vysočina

V sobotu 20.5.2006 jsem se zúčastnil konference nestátních neziskových organizací (dále jen NNO) na?eho kraje, která se konala v Třebíči. Celkem bylo přítomno 160 účastníků, z toho 90 oprávněných hlasovat. ?koda, ?e se jich nezúčastnilo více, původně bylo počítáno s 300 účastníky.

předseda Pavel Kří? | 30.5.2006 Út 17:06 | Na?e činnost | | 1905x

Výřez větví u stromů kolem Babačky.

Za vysokého sněhu dne 26.2.2006 jsme provedli u? del?í dobu plánovanou údr?bu vysázené zeleně kolem potoka Babačky. Větve stromů dosahovaly a? na cestu a nebo překá?ely v obdělávání pole. Místa po řezu byla o?etřena ochranným nátěrem. Při práci bylo odpracováno 14 hodin.

předseda Pavel Kří? | 5.5.2006 Pá 13:55 | Na?e činnost | | 1845x

Pokračuj: 1-5 6-8