Český svaz ochránců přírody Bory ZO 66/02

Výřez větví u stromů kolem Babačky.

Za vysokého sněhu dne 26.2.2006 jsme provedli už delší dobu plánovanou údržbu vysázené zeleně kolem potoka Babačky. Větve stromů dosahovaly až na cestu a nebo překážely v obdělávání pole. Místa po řezu byla ošetřena ochranným nátěrem. Při práci bylo odpracováno 14 hodin.

Jak tato zeleň vznikla? Byla, jako naše první výsadba v obci, ještě ve spolupráci s ostatními organizacemi bývalé NF, vysázena téměř před třiceti lety. Tehdy došlo k napřímení celého potoka Babačky od Těšíkova mlýna až pod Hatě. Koryto potoka přitom bylo přesunuto stranou k okraji údolí. Kouzelné zákruty potoka s mnoha stromy a keři, které byly plné života, byly zcela zrušeny. Zůstalo jen prázdné údolí. Výsadba stromů, která byla součástí projektu meliorace a měla alespoň částečně nahradit skácenou zeleň, se z většiny neujala.

Začínáme

Začínáme

Poslední zbytek původního břehového porostu a neupraveného toku potoka zůstal zachován v úseku od mostu u ČOV proti vodě až k Špačkům.

V úseku od mostu až k polím mezi cestou a břehem potoka byly vysázeny jen olše. Na rozdíl od další části, zde stromy rostly velmi dobře. Jde o jejich první vyvětvení. Dosud zde měly dost místa a jak vidíte z fotografie, vytvořily pěknou krajinnou kulisu, která vyplnila jinak nevyužitý prostor mezi cestou a potokem.

V dalším úseku byly vysázeny stromy na břehu potoka u pole až k lesu pod Hatěmi. Byly to hlavně olše, javory, lípy, duby, břízy a smrky. Zde se musela výsadba až do nedávné doby stále vylepšovat. Jak stromy odrůstaly, byly postupně vyvětvovány. A nyní byl proveden intenzivnější zásah.

Dnes už je zeleň u potoka zcela zřetelná a údolí pěkně vyplnila. Snad na rozdíl od náletových stromů, které vyrostly přímo u vody, zůstane při údržbě koryta potoka, která už začíná být naléhavá, zachována. Nově vysázená zeleň, o kterou se chceme dále starat, tak připomíná necitlivé zásahy do krajiny kolem Borů, které se snad už nebudou opakovat.

Následující text: 5. krajská konference NNO kraje Vysočina »»»

předseda Pavel Kříž | 5.5.2006 Pá 13:55 | Naše činnost | trvalý odkaz | tisk | 1671x