Český svaz ochránců přírody Bory ZO 66/02

Výřez větví u stromů kolem Babačky.

Za vysokého sněhu dne 26.2.2006 jsme provedli u? del?í dobu plánovanou údr?bu vysázené zeleně kolem potoka Babačky. Větve stromů dosahovaly a? na cestu a nebo překá?ely v obdělávání pole. Místa po řezu byla o?etřena ochranným nátěrem. Při práci bylo odpracováno 14 hodin.

Jak tato zeleň vznikla? Byla, jako na?e první výsadba v obci, je?tě ve spolupráci s ostatními organizacemi bývalé NF, vysázena téměř před třiceti lety. Tehdy do?lo k napřímení celého potoka Babačky od Tě?íkova mlýna a? pod Hatě. Koryto potoka přitom bylo přesunuto stranou k okraji údolí. Kouzelné zákruty potoka s mnoha stromy a keři, které byly plné ?ivota, byly zcela zru?eny. Zůstalo jen prázdné údolí. Výsadba stromů, která byla součástí projektu meliorace a měla alespoň částečně nahradit skácenou zeleň, se z vět?iny neujala.

Začínáme

Začínáme

Poslední zbytek původního břehového porostu a neupraveného toku potoka zůstal zachován v úseku od mostu u ČOV proti vodě a? k ?pačkům.

V úseku od mostu a? k polím mezi cestou a břehem potoka byly vysázeny jen ol?e. Na rozdíl od dal?í části, zde stromy rostly velmi dobře. Jde o jejich první vyvětvení. Dosud zde měly dost místa a jak vidíte z fotografie, vytvořily pěknou krajinnou kulisu, která vyplnila jinak nevyu?itý prostor mezi cestou a potokem.

V dal?ím úseku byly vysázeny stromy na břehu potoka u pole a? k lesu pod Hatěmi. Byly to hlavně ol?e, javory, lípy, duby, břízy a smrky. Zde se musela výsadba a? do nedávné doby stále vylep?ovat. Jak stromy odrůstaly, byly postupně vyvětvovány. A nyní byl proveden intenzivněj?í zásah.

Dnes u? je zeleň u potoka zcela zřetelná a údolí pěkně vyplnila. Snad na rozdíl od náletových stromů, které vyrostly přímo u vody, zůstane při údr?bě koryta potoka, která u? začíná být naléhavá, zachována. Nově vysázená zeleň, o kterou se chceme dále starat, tak připomíná necitlivé zásahy do krajiny kolem Borů, které se snad u? nebudou opakovat.

Následující text: 5. krajská konference NNO kraje Vysočina »»»

předseda Pavel Kří? | 5.5.2006 Pá 13:55 | Na?e činnost | trvalý odkaz | tisk | 1811x