Český svaz ochránců přírody Bory ZO 66/02

5. krajská konference NNO kraje Vysočina

V sobotu 20.5.2006 jsem se zúčastnil konference nestátních neziskových organizací (dále jen NNO) na?eho kraje, která se konala v Třebíči. Celkem bylo přítomno 160 účastníků, z toho 90 oprávněných hlasovat. ?koda, ?e se jich nezúčastnilo více, původně bylo počítáno s 300 účastníky.

Po úvodních formalitách a vystoupení zástupců kraje Vysočina byly volby zástupců do krajských a vládních orgánů. Následovalo seznámení se strategií NNO v kraji Vysočina. Pak byla zhodnocena činnost krajského organizačního uskupení (KOUS) za uplynulé období. Zajímavé byly výsledky analýzy NNO vycházející ze zpracování dotazníků. Také jsme ho vyplněný zaslali. I kdy? jich bylo navráceno z obeslaných 5200 NNO jen 20 % tj. 1117 organizací, statisticky je to u? významný soubor. Po obědě byly uspořádány kulaté stoly s bohatým a náročným programem. Závěry z jejich jednání byly pak projednány v plénu konference a po odsouhlasení zahrnuty do usnesení. logo

?koda, ?e se konference nezúčastnilo více NNO. Některé tradičně chyběly jako myslivci a rybáři, také zástupců ČSOP bylo jen několik. Je to ?koda, ?e zástupci z těchto organizací zabývajících se činností vykonávanou v prostoru venkova stále chybí. Přitom je to značný počet organizací s velkým počtem členů. Myslím si, ?e by měli nárok na samostatnou sekci. Tím je svým způsobem zkreslována činnost NNN v kraji a sni?ován jejich význam. Jen kdybyste viděli, jak některé NNO, třeba ze sektoru organizací zabývajících činností pro seniory, hájili své zájmy!

Je třeba pochválit organizaci a řízení konference, pěkné prostředí, výborné občerstvení a třeba také to, ?e zástupci kraje Vysočina vytrvali po celou konferenci.

Od minulé konference do?lo k dal?ímu rozvoji činnosti NNO. Snad se nyní podaří novým členům KOUS jejich postavení v kraji je?tě lépe obhájit.

««« Předchozí text: Výřez větví u stromů kolem Babačky. Následující text: OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY ?EBEŇ »»»

předseda Pavel Kří? | 30.5.2006 Út 17:06 | Na?e činnost | trvalý odkaz | tisk | 1871x