Český svaz ochránců přírody Bory ZO 66/02

Výsadba na návsi v Dolních Borech.

Na?e organizace se podílela na přípravě projektu a její členové se zúčastnili výsadby 9.6.2007 na návsi v Dolních Borech

V roce 2006 byl s podporou Fondu Vysočiny zpracován projekt ?Obnova veřejné zeleně v Borech?. Byl v něm zhodnocen stav zeleně v obci, navr?ena nová úprava a její roz?íření. Po schválení zastupitelstvem obce byly začátkem tohoto roku zpracovány 3 projekty pro náves v Dolních Borech, náves v Horních Borech a před základní ?kolou. Ucházeli jsme se s nimi o finanční podporu u Nadace Partnerství v Brně. Úspě?ný byl projekt návsi v Dolních Borech. Nadace Partnerství ? Strom ?ivota / Skanska ? generální partner programu projekt podpořili částkou 20 tisíc Kč, co? je téměř 60 % nákladů. Ze ?ďárska letos tak jako my uspěly obce Radňovice, Vír a Velká Bíte?. Na projektu obce Bory spolupracovala ZO Českého svazu ochránců přírody Bory. obrazek Výsadbu provedl spolu s občany obce a členy ZO CSOP Bory v sobotu 9. června Franti?ek Bukáček, Zahradnické slu?by ze ?ďáru nad Sázavou. Na návsi bylo vysazeno na 10 stromů a 70 keřů ? jehličnanů a hlavně listnáčů. Vysázena byla i plocha bývalé po?ární nádr?e. Tím se o?ivil vzhled návsi, kde nyní vět?inou rostou jehličnaté stromy. Uprostřed nové výsadby, po umístění laviček a herních prvků pro děti, vznikne místo setkávání a odpočinku obyvatel obce.

Dal?í fotografie ve fotoalbu

««« Předchozí text: ?ebeň je největ?í

?těpán Kří? | 14.7.2007 So 19:19 | Na?e činnost | trvalý odkaz | tisk | 3296x